, Σεμινάριο – Online Presence Management

Σεμινάριο – Online Presence Management

- 10/01/2019

Γνωρίστε την Επιχείρηση

 

Σεμινάριο – Online Presence Management: Εφαρμογή και διαχείριση αποτελεσματικής διαδικτυακής παρουσίας για αύξηση πωλήσεων

 

Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;
Η υφιστάμενη διαδικτυακή παρουσία, οι σύνηθες τρόποι προώθησης και η ανάμειξη μας στα κοινωνικά δίκτυα, είναι αρκετές φορές αυθόρμητη και ασύνδετη χωρίς συγκροτημένο στρατηγικό πλάνο και τις περισσότερες φορές ανεπαρκής ,χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τα εφόδια στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν, να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν διαχρονικά μια αποτελεσματική διαδικτυακή παρουσία (Online presence Management).

To Online presence Management, περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που μια επιχείρηση διεξάγει μέσω του παγκόσμιου ιστού (WEB 3.0), με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών, μέσω (SEO, search marketing, social media, reputation management, content marketing and social PR), περεταίρω επιτυγχάνει την προβολή του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος competitive advantage), με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων, με την αύξηση του πελατολογίου και διατήρηση πιστών πελατών.

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη από τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών καθώς και σε ιδιοκτήτες/διευθυντές μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την προβολή/προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών και βελτίωση των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησής τους.

 

 

Εκπαιδευτής: Χριστόφορος Λαζαρίδης

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Επιχειρήσεων
Σύμβουλος /εμπειρογνώμονας επιχειρησιακών συστημάτων

Ο Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA.
Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση.
Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σέ διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.

 

Ημέρες & Ημερομηνίες:

Παρασκευή 29/01/2019
Τετάρτη 30/01/2019
Τρίτη 01/02/2019
Τετάρτη 05/02/2019

 

 

Ώρες: 14:00-19:15

 

 

Διάρκεια: 20 Ώρες, Γλώσσα: Ελληνικά

 

Κόστος Συμμετοχής: για κάθε άτομο €425.00+ ΦΠΑ (€80.75), Αξία Επιχορήγησης για κάθε άτομο: €340.00
Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις: €165.75 (με ΦΠΑ)

 

 

Τοποθεσία:

Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 ‘Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία

 

Τηλ: 70070013

 

Με τη λήξη του σεμιναρίου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

 
 
Όνομα επιχείρησης: cngseminars.eu
 
Τηλέφωνο: 70070013
 
Visit Facebook: Visit Us On Facebook
 
 
 Δείτε ακόμη...

Δές τα όλα...