, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (WEB PRESENCE OPTIMIZATION)!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (WEB PRESENCE OPTIMIZATION)!

- 27/09/2018

Γνωρίστε την Επιχείρηση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (WEB PRESENCE OPTIMIZATION)
Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο; 
Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για τη δημιουργία μιας βελτιωμένης αποτελεσματικής και εξατομικευμένης στρατηγικής WPO – online presence που καλύπτει όλο τα φάσμα των διαδικτυακών μεθόδων ανευρεσιμότητας (SEO) Παρουσίασης δομημένου περιεχομένου (web content marketing), επικοινωνίας, δημόσιες σχέσεις (social PR), προώθησης και διατήρηση της εταιρικής φήμης (reputation management).
Web Precense Optimization
Τετάρτη 03/10/2018
Εφαρμοσμένη βελτιστοποίηση διαδικτυακής παρουσίας για αύξηση πωλήσεων.
Δημιουργία και εφαρμογή μιας βελτιωμένης στρατηγικής για εγκαθίδρυση της δικής σας αποτελεσματικής διαδικτυακής παρουσίας.
Κόστος Συμμετοχής (Ευρώ):
Κόστος Συμμετοχής για κάθε άτομο = €425.00 + Φ.Π.Α
Αξία Επιχορήγησης για κάθε άτομο = €340.00
Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
€85.00 + Φ.Π.Α (€80.75) = €165.75 σύνολο με ΦΠΑ
Πληροφορίες:
Τηλ  70070013
Ημέρες & Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Τετάρτη       03/10/2018
Πέμπτη        04/10/2018
Τρίτη            09/10/2018
Τετάρτη       10/10/2018
4 Συναντήσεις x 5 Ώρες
14:00 – 19:15
Διάρκεια : 20 Ώρες
Όνομα επιχείρησης: cngseminars.eu
Τηλέφωνο: 70070013
Visit Facebook: Visit Us On Facebook
, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (WEB PRESENCE OPTIMIZATION)!
, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (WEB PRESENCE OPTIMIZATION)!Δείτε ακόμη...

Δές τα όλα...